O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem techniką UV-Vis / Agilent dla spektrofotometru Cary 5000

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Measurement of diffuse reflection from catalyst powders using the Praying Mantis accessory and Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrophotometer

Pomiar odbicia rozproszonego z katalizatorów proszkowych za pomocą spektrofotometru UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000 z przystawką Praying Mantis
(4-2012)

 

UV
Cary 5000

Praying Mantis

514 k

Precision Microvolume Spectrophotometry of Lysosyme at 100mg/ml

Precyzyjna spektrofotometria mikroobjętościowa lizosymu przy 100 mg/ml.
(7-2010)

 

UV
Cary 5000


307 k

Measuring the optical properties of photovoltaic cells using the Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrophotometer and the External DRA-2500

Pomiar właściwości optycznych ogniw fotowoltaicznych za pomocą spektrofotometru Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR z zewnętrzną przystawką DRA-2500.
(3-2011)

 

UV
Cary 5000

DRA-2500

137 k

Comparing the limiting resolution of the Agilent Cary 5000 and Cary 6000i UVVis-NIR spectrophotometers using the transmission spectrum of water vapor

Porównanie granicznej rozdzielczości spektrofotometrów Agilent Cary 5000 i Cary 6000i UV-Vis-NIR przy zastosowaniu widma transmisyjnego pary wodnej
(3-2011)

 

UV
Cary 5000
Cary 6000i

150 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt
Przyrządy laboratoryjne