O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2004   17 maja 2004 - 19 maja 2004

Akredytacja - klucz do jakości wyników analitycznych?

 

 

GBC – 25 lat innowacji    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Co z tą jakością w chemii analitycznej?    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Jakość wyników w pomiarach rutynowych i w badaniach naukowych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Interferencje w spektrometrii optycznej i rentgenowskiej    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Co zrobić, aby akredytacja była kluczem do jakości wyników analitycznych    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS)    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik,
dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Halucynogeny - magia, zwidy, sztuka, chemia, analityka    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Metodyka identyfikacji i oznaczania wybranych substancji halucynogennych dla potrzeb opiniowania sądowego    

dr Wojciech Lechowicz   
Instytut Ekspertyz Sądowych   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Wymagania unijne w zakresie analityki pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego    

prof. dr hab. Jan Żmudzki   
Państwowy Instytut Weterynaryjny   
Puławy   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie specjacji rtęci    

dr Tadeusz Glenc   
Testchem   
Pszów   

 

 

Odparowanie laserowe w ICP-MS    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Australia   

 

 

Walidacja metod a niepewność pomiaru analitycznego    

dr Marek Dobecki   
Instytut Medycyny Pracy   
Łódź   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

 

ARCHIWUM – źródło wiedzy    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Porównanie parametrów analitycznych standardowych lamp katodowych z lampami o podwyższonej jasności (Super Lampy)    

Jeff Green   
Photron Pty. Ltd.   
Australia   

 

 

Gazy specjalne BOC - jakość przede wszystkim    

mgr inż. Waldemar Kietliński   
BOC   
   

 

 

"Piękna i Bestia” - czyli leki dawne i całkiem nowe    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

System bezpieczeństwa informacji w laboratorium    

mgr Marcin Białkowski   
DM Qualitas   
Poznań   

 

 

Magiczne słowo specjacja    

dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Urządzenia mikrofalowe w akredytowanym laboratorium analitycznym    

dr Edward Reszke   
ERTEC   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Krajowe Laboratorium Pasz - zadania i zakres badań środków żywienia zwierząt    

dr Waldemar Korol   
Zakład Higieny Weterynaryjnej   
Lublin   

 

Krajowe Laboratorium Pasz KLP w Lublinie jest działem Instytutu Zootechniki IZ w Krakowie wykonującym:

1. Prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, ukierunkowane na potrzeby państwowego nadzoru paszowego i producentów pasz, w zakresie asortymentów pasz, receptur i technologii produkcji, opracowania, weryfikacji i standaryzacji metod analizy pasz, metod oceny procesów technologicznych, chemicznej i biologicznej oceny materiałów paszowych, dodatków paszowych, uwzględniając ich użyteczność i bezpieczeństwo stosowania;

2. Analizy pasz na potrzeby prowadzonych badań, nadzoru paszowego i podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych składników pokarmowych, składników białkowych, frakcji lipidowej, składników mineralnych, składników niepożądanych i szkodliwych pochodzenia roślinnego, identyfikacji substancji czynnych dodatków paszowych i białkowych materiałów paszowych oraz ich oznaczanie w premiksach i paszach, parametrów oceny procesów przetwórstwa paszowego;

3. Badania porównawcze standardowych metod analizy pasz, monitoring paszowy i badania odwoławcze dla potrzeb nadzoru paszowego;

4. Działalność normalizacyjną, informacyjną, szkoleniową, upowszechnieniową i wydawniczą na potrzeby nadzoru paszowego, producentów i użytkowników pasz.

W ramach KLP funkcjonują dwa laboratoria, w Lublinie i w Szczecinie. Zadania związane z realizacją badań kontrolnych pasz wykonywane są we współpracy z Centralnym Laboratorium CL IZ Balicach k/Krakowa. KLP współpracuje w ramach nadzoru paszowego z laboratoriami ZHW (16 laboratoriów) oraz z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach. W sieci funkcjonuje zatem około 20 krajowych laboratoriów zajmujących się badaniem pasz.

Krajowe Laboratorium Pasz przygotowuje się do akredytacji (koniec 2004 r). CLIZ znajduje się w trakcie postępowania akredytacyjnego. Nasze laboratoria pracują w systemie jakości (GLP) a uzyskanie akredytacji postrzegamy jako formalne potwierdzenie jakości pracy laboratoriów.

KLP wykonuje szerokie badania analityczne pasz. W odniesieniu do składników mineralnym wykonujemy badania makro- i mikroelementów metodą płomieniową ASA, spektrofotometryczną (P, F), metali ciężkich (ASA - Cd, Pb, Hg – fosforany paszowe). Planujemy rozszerzenie zakresu analiz po zastosowaniu techniki GAFA i generacji wodorków (Se).

Zgodnie z Rozporządzeniem MR i RW z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 371, z 2004) KLP zostało wymienione w wykazie laboratoriów referencyjnych, w którym określono kierunki badań środków żywienia zwierząt, m.in. składniki mineralne (makro- i mikroelementy, w tym jod i selen).

Wejście Polski do UE, poprzedzone dostosowaniem przepisów krajowego „prawa paszowego” do wymagań UE, umacnia pozycję naszego laboratorium. KLP zostało zgłoszone do sieci laboratoriów referencyjnych UE w zakresie badania dodatków paszowych, m.in. dodatków mineralnych. Decyzja Komisji w nawiązaniu do Regulacji 1831/2003/EC spodziewana jest w listopadzie br. Cele laboratorium – poprawa warunków technicznych i jakości badań, rozszerzenie zakresu, skrócenie czasu analiz, uzyskanie akredytacji.

Pełna wersja referatu:   263 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Technika łączona HPLC-HG-AAS, czyli znów o analityce specjacyjnej    

dr Przemysław Niedzielski   
UAM   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2004

Liczba wykładów: 22
Dla 16 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 10 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 20 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt