O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2001   16 maja 2001

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

 

 

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka    

prof. Maria Borawska   
Zakład Bromatrologii, AM   
Białystok   

 

 

Chemometria - metody i zastosowania    

prof. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia    

dr Edward Reszke   
PLAZMATRONIKA S.A.   
Wrocław   

 

 

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna    

dr Jerzy Silberring   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych    

dr Bożena Smolec   
Instytut Metalurgii Żelaza   
Gliwice   

 

 

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną    

dr Ryszard Dobrowolski   
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

 

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne    

dr Paweł Zagrodzki   
Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego   
Kraków   

 

Niezbędność selenu dla organizmów żywych stwierdzono już w latach pięćdziesiątych. W roku 1973 odkryto, że selen jest integralnym składnikiem peroksydazy glutationowej - kluczowego enzymu o działaniu antyoksydacyjnym. 17 lat później, kilka grup badawczych wykazało niemal równocześnie, iż dejodaza jodotyroniny typu I (enzym odgrywający zasadniczą role w metabolizmie hormonów tarczycy) także zawiera atom selenu w centrum aktywnym. Te przełomowe odkrycia, jak również identyfikacja w ostatnich latach ok. 30 innych selenoenzymów i selenobiałek (m.in. reduktazy tioredoksynowej i syntetazy selenofosforanowej), stały się stymulatorem intensywnych badań nad rolą selenu w biologii i medycynie.

Istnieje obszerna literatura dotycząca oznaczania selenu w różnorodnych materiałach biologicznych. Niezależnie od wybranej metody analitycznej, duże znaczenie dla osiągnięcia poprawnych wyników ma zabezpieczenie próbki przed stratami selenu (spowodowanymi jego lotnością), mogącymi wystąpić w trakcie przechowywania próbki lub podczas cyklu analitycznego. W metodach wymagających kwaśnej mineralizacji próbki (GFAAS, ADHG-AAS, IDMS, GLC-ECD) ważny jest dobór odczynników (i warunków mineralizacji), ponieważ niektóre związki selenu (np. selenometionina, selenocysteina, jon TMSe+) są bardzo odporne na działanie agresywnych odczynników. Wyniki, przeprowadzonych dotychczas, międzynarodowych badań biegłości oznaczania selenu, wskazują wyraźnie na duże trudności w prawidłowym pomiarze zawartości tego pierwiastka. Dokładne określenie statusu selenowego pacjenta wymaga oznaczenia nie tylko selenu, ale również aktywności odpowiednich selenoenzymów. W referacie podane zostaną przykłady takich oznaczeń.

 

STATYSTYKA Ślesin 2001

Liczba wykładów: 10
Dla 8 wykładów zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt