O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2001   16 maja 2001

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

 

 

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka    

prof. Maria Borawska   
Zakład Bromatrologii, AM   
Białystok   

 

 

Chemometria - metody i zastosowania    

prof. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia    

dr Edward Reszke   
PLAZMATRONIKA S.A.   
Wrocław   

 

 

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna    

dr Jerzy Silberring   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych    

dr Bożena Smolec   
Instytut Metalurgii Żelaza   
Gliwice   

 

 

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną    

dr Ryszard Dobrowolski   
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

Analiza śladowych ilości pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną często jest możliwa jedynie poprzez zastosowanie modyfikatorów matrycy. Występujące interferencje, zmiana wydajności atomizacji, związana z występowaniem efektów matrycowych są korygowane poprzez stosowane modyfikatory. Poznanie mechanizmu działania modyfikatorów ma istotne znaczenie w ich doborze i optymalizacji. Modyfikatory pozwalają na lepsze oddzielenie oznaczanego składnika od matrycy najczęściej poprzez zwiększenie lotności przeszkadzającej matrycy bądź też zwiększenie trwałości analitu. W referacie przedstawiono zależności rozkładu form chemicznych w etapie atomizacji dla wybranych pierwiastków w obecności określonej matrycy i mechanizm działania modyfikatora dla danego układu analitycznego. Przedyskutowano dobór modyfikatora i jego efektywność w aspekcie stopnia utlenienia analizowanego pierwiastka. Oceniono efektywność działania modyfikatora w zależności od sposobu jego wprowadzania do kuwety grafitowej. Omówiono wpływ modyfikatora matrycy na dokładność, precyzję i granicę wykrywalności analizowanego pierwiastka w określonej matrycy. Scharakteryzowano efektywność działania modyfikatora matrycy na tło strukturalne przy zastosowaniu różnych systemów jego korekcji. Sklasyfikowano nieorganiczne modyfikatory matrycy biorąc za kryterium mechanizm ich działania. Przedstawiono działanie nowych modyfikatorów matrycy w analizie z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny do pieca grafitowego.

 

 

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne    

dr Paweł Zagrodzki   
Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego   
Kraków   

 

STATYSTYKA Ślesin 2001

Liczba wykładów: 10
Dla 8 wykładów zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt