O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2001   16 maja 2001

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

 

 

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka    

prof. Maria Borawska   
Zakład Bromatrologii, AM   
Białystok   

 

 

Chemometria - metody i zastosowania    

prof. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia    

dr Edward Reszke   
PLAZMATRONIKA S.A.   
Wrocław   

 

 

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna    

dr Jerzy Silberring   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

Mianem proteomu określa się skład białkowy kodowany przez geny w określonym organizmie. Kod DNA umożliwia uzyskanie pełnej informacji o sekwencji białek, ale szereg molekuł w ogóle nie powstaje w procesie translacji, a ponadto informacja zawarta w genach jest statyczna, co oznacza, że nie odzwierciedla procesów zachodzących w wyniku dalszych przemian. Do najważniejszych należą tu: stężenie białka w komórce i jego ewentualne modyfikacje. Poszukiwania biologicznie aktywnych białek i peptydów występujących w złożonych mieszaninach, jakimi są tkanki i płyny ustrojowe, określane bywa jako "szukanie igły w stogu siana". W rzeczywistości problem przypomina raczej szukanie źdźbła siana w całym stogu. Odszukanie igły można niekiedy znacznie uprościć (stosując np. magnes), ponieważ właściwości fizykochemiczne igły różnią się znacząco od właściwości siana. Wszystkie białka stanowią kombinację tych samych 20 aminokwasów i ten fakt stwarza poważne problemy związane z ich identyfikacją. Do wstępnej separacji złożonych mieszanin biologicznych i późniejszej identyfikacji wyizolowanych białek i peptydów stosuje się kombinacje zaawansowanych technik jak np. 2D-elektroforeza, kapilarna HPLC, elektroforeza kapilarna i spektrometria masowa. Techniki te, charakteryzujące się czułością na poziomie femto/attomolowym, wraz z informacjami zawartymi w bazach danych są narzędziami biochemików wypełniającymi lukę pozostawioną w badaniach nad genomem, a celem tych kompleksowych prac jest nadzieja na znalezienie markerów chorobotwórczych i opracowanie nowych strategii terapii.

 

 

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych    

dr Bożena Smolec   
Instytut Metalurgii Żelaza   
Gliwice   

 

 

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną    

dr Ryszard Dobrowolski   
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

 

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne    

dr Paweł Zagrodzki   
Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego   
Kraków   

 

STATYSTYKA Ślesin 2001

Liczba wykładów: 10
Dla 8 wykładów zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt