O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2001   16 maja 2001

Analityka - nowe stulecie, stare problemy

 

 

Modyfikatory matrycy w płomieniowej i bezpłomieniowej spektrometrii atomowej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Oznaczanie zawartości Pb, Mn we krwi i włosach matki a wady wrodzone narządu ruchu u noworodka    

prof. Maria Borawska   
Zakład Bromatrologii, AM   
Białystok   

 

 

Chemometria - metody i zastosowania    

prof. Andrzej Parczewski   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Program komputerowy LABORATORIUM 2000 - wprowadzanie próbek do systemu    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Mikrofalowe rozkłady próbek analitycznych - problemy i ograniczenia    

dr Edward Reszke   
PLAZMATRONIKA S.A.   
Wrocław   

 

Podstawową trudnością przy mineralizacji próbek o matrycy organicznej jest wielkość próbki. Wiąże się z tym problem strat materiału analitycznego, ale przede wszystkim problemy bezpieczeństwa. W systemach otwartych niektóre próbki organiczne jak np. żelatyna mogą wystąpić w naważkach do 5g, podczas gdy w mineralizatorze ciśnieniowym naważka powyżej 1g powoduje przepływ ciśnienia przekraczający 100 barów. W praktyce próbki żywnościowe i biologiczne, a szczególnie koncentraty spożywcze, dają się mineralizować w naważkach do 2g suchej masy na jedno naczynie mineralizacyjne, podobnie jak próbki pochodzące z syntez organicznych. Pozostałość węgla organicznego w systemie zamkniętym jest zwykle dostatecznie mała, aby stosować np. metody kolorymetryczne lub elektropotencjometrii. Przygotowanie próbek o matrycach nieorganicznych nie musi polegać na pełnym rozkładzie. I tak np. próbki gleb, ścieków czy osadów dennych, niektóre filtry ceramiczne lub szklane mogą być skutecznie wyługowywane. Pełny rozkład okazuje się czasem niezbędny dla ceramiki korundowej, węglika krzemu czy szkieł. Do próbek trudnych można zaliczyć pyły kominowe, do rozkładu których niezbędne okazało się stosowanie mieszanin HClO3 / HClO4. Na tle podanych przykładów tzw. trudnych mineralizacji i /lub roztworzeń próbek omówiony będzie wybór reagentów oraz oprogramowanie do komputerowego wspomagania pracy laboratoryjnej w zakresie rozkładów próbek analitycznych.

 

 

Identyfikacja proteomu czyli analiza specjacyjna    

dr Jerzy Silberring   
Wydział Chemii, UJ   
Kraków   

 

 

Zastosowanie techniki ICP w analizie materiałów hutniczych    

dr Bożena Smolec   
Instytut Metalurgii Żelaza   
Gliwice   

 

 

Mechanizm działania modyfikatorów matrycy w absorpcyjnej spektometrii atomowej z atomiazacją elektrotermiczną    

dr Ryszard Dobrowolski   
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

 

Techniki i akcesoria rozszerzające możliwości pomiarowe w płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej    

dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Melbourne   

 

 

Selen i selenoenzymy - nowe parametry diagnostyczne    

dr Paweł Zagrodzki   
Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego   
Kraków   

 

STATYSTYKA Ślesin 2001

Liczba wykładów: 10
Dla 8 wykładów zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt