O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2009   11 maja 2009 - 13 maja 2009

Zielona Chemia - Nowe Wyzwania Analityki

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zielona chemia analityczna    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Chemiczne i fizyczne metody w analityce - "zieloność" jako parametr analityczny    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Jolanta Borkowska-Burnecka
Anna Leśniewicz    
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

PHOTRON Ltd. - Nowe Lampy Deuterowe    

General Director Jeff Green   
Photron Ltd.   
Australia   

 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Ciecze jonowe a techniki separacyjne; problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski,
S. Studzińska, M. Molikiova, P. Kosobucki   
UMK Toruń   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki mikrofalowej w chemii analitycznej: nowe wyzwania i możliwości    

prof. dr hab. Henryk Matusiewicz   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

   

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w „pułapce atomów” i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych i środowiskowych    

dr inż. Magdalena Krawczyk   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Mistrzostwa Ślesina (minii-golf, bilard, cymbergaj)
3. Sztuka prezentacji    

 

 

 

O kalibrowaniu w spektrometrii atomowej    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Najnowsze metody analityczne stosowane w analizie specjacyjnej    

dr hab. Danuta Barałkiewicz prof. UAM   
UAM   
Poznań   

 

 

Persona non grata, czyli bromowane, organiczne uniepalniacze w świecie zielonej chemii    

dr hab. inż. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja - ważny etap procedury analitycznej    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość    

dr Zofia Kowalewska   
OBR Płock   
Płock   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometryczne ABC    

prof. dr hab. Andrzej Parczewski   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Testchem - pokaz młynka nożowego    

   
   
   

 

      

ERTEC - system mineralizacji MAGNUM    

   
   
   

 

      

Labindex - praktyczne użycie elektrod jonoselektywnych    

   
   
   

 

 

Adsorbenty mikroporowate w analityce pierwiastków szlachetnych    

dr hab. Ryszard Dobrowolski
dr Michał Kuryło   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

Wielkie Żarcie    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków    

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania nebulizera ultradźwiękowego NOVA-1/2    

dr inż. Andrzej Ramsza   
INOS   
Warszawa   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe materiały do selektywnego oddzielania i zatężania analitów przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej    

dr Stanisław Walas   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

dostępna jest pełna wersja referatu

Chemometria w analityce chemicznej    

prof. dr hab. inż. Jan Mazerski   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Blok Tematyczny „Audyt w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Sterowanie jakością w laboratorium rutynowym - problem widziany okiem audytora technicznego    

prof. dr hab. Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski
dr inż. Piotr Pasławski    
Audytor Techniczny   
   

   

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia i porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością - mit, konieczność czy alibi    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor Techniczny   
Warszawa   

   

I. Materiały odniesienia

Konieczność

1. Jednym z elementów walidacji jest udowodnienie dokładności metody i najłatwiej jest to zrobić stosując naturalny materiał odniesienia.
2. Często korzystne jest wykonanie krzywej kalibracji przy pomocy wzorców będących naturalnymi materiałami odniesienia, zwłaszcza gdy duże znaczenie mają efekty matrycowe (np. w XRF).
3. Jest to czasami najprostszy sposób na oszacowanie niepewności metody (niestety nie zawiera w sobie etapu pobrania próbki i jej przygotowania mechanicznego).
4. Klienta interesuje często analiza określonego materiału i znacznie szybciej można przeprowadzić uproszczoną walidację metody opierając się na analizie podobnego materiału odniesienia.
5. Wzorce syntetyczne mogą zachowywać się inaczej niż próbka naturalna, zwłaszcza przy roztwarzaniu oraz zachowywaniu się w czasie i w określonych warunkach środowiskowych.
6. Metoda dodatku analitu do próbki rzeczywistej w wielu przypadkach zawodzi i jedyną możliwością jest zastosowanie materiału odniesienia.
7. Czasami jest to jedyny sposób sprawdzenia prawidłowości roztwarzania próbek.
8. Jest ważnym elementem sterowania jakością.
9. Przy pomocy certyfikowanego materiału odniesienia można nadać spójność pomiarową "domowemu materiałowi odniesienia".

Mit

1. Zastosowanie materiału odniesienia zawsze jest skuteczne: - materiał źle dobrany do składu analizowanych próbek (np. inna forma analitu w próbce i materiale odniesienia) może doprowadzić do z gruntu fałszywych wniosków,
- materiał odniesienia o sztucznej (syntetycznej) matrycy może zachowywać się inaczej niż próbka naturalna: może mieć inną trwałość, zawierać inne formy chemiczne analitu, może powodować inne efekty matrycowe (może mieć np. inną gęstość),
- nie można przy pomocy materiału odniesienia kontrolować etapu przygotowania mechanicznego próbki naturalnej,
- stosowany materiał odniesienia nie będzie skuteczny gdy jego wartość "prawdziwa" ma zbyt dużą niepewność.
2. Stosowanie materiałów odniesienia jest zawsze opłacalne:
- wysoki koszt materiału (np. w przypadku CRM dla związków organicznych) może przekreślić korzyści z jego stosowania.

Alibi

1. Klient jest informowany, że użyto certyfikowany materiał odniesienia i uzyskano wynik prawidłowy a np. popełniano błąd przy ucieraniu próbki naturalnej, czego nie robiono z zakupionym materiałem odniesienia.
2. Zastosowany materiał odniesienia nie ma nic wspólnego z analizowaną próbką i niczego nie kontroluje.

II. Porównania międzylaboratoryjne

Konieczność

1. Wymagania akredytacyjne.
2. Czasami jedyna możliwość sprawdzenia własnej dokładności.
3. Możliwość sprawdzenia jak daną analizę wykonują inni uczestnicy porównania.
4. Możliwość zdobycia ciekawego naturalnego materiału odniesienia (czasami najważniejsze).
5. Możliwość wykorzystania wyników porównania do oceny niepewności metody.
6. Możliwość oceny biegłości laboratorium.
7. Uzyskanie zaufania klienta i organizacji akredytującej.
8. Zwiększenie zaufania analityka do własnej pracy.
9. Poważny element reklamy laboratorium.

Mit

1. Wyniki porównania międzylaboratoryjnego są zawsze obiektywne, gdy tymczasem:
- część uczestników porównania "umówiła się co do wyniku" i nasz prawidłowy wynik odstaje od średniego wyniku uczestników,
- organizator porównania zastosował sztuczną matrycę próbki i niewiele ma to wspólnego z rzeczywistą próbką,
- organizator przygotował niehomogeniczną próbkę,
- organizator przygotował próbkę nietrwałą w czasie,
2. Udział w porównaniu międzylaboratoryjnym jest skutecznym elementem bieżącego sterowania jakością:
- w wielu przypadkach wyniki porównania przychodzą do uczestnika zbyt późno aby można było wykorzystać je do kontroli jakości.
3. Udział w porównaniu międzylaboratoryjnym jest zawsze korzystny dla laboratorium:
- uczestnicy określonego porównania są w większości zbyt słabi merytorycznie co powoduje duży rozrzut wyników i uzyskany "wskaźnik Z" jest prawie zawsze zadawalający.

Alibi

1. "Wskaźnik Z" jest zadawalający i reszta jest nieważna.
2. Spełniam wymagania akredytacji udziału w porównaniu i to wystarczy.
3. Klient otrzymuje informację o prawidłowym działaniu metody na podstawie uzyskanych wyników w badaniu biegłości chociaż jego próbki są zupełnie inne niż próbki stosowane w badaniu.
4. Laboratoria organizując lokalne porównania dla zbyt małej ilości laboratoriów mogą uzyskiwać podobne wyniki ale błędne.

Pełna wersja referatu:   573 Kb

   

 

STATYSTYKA Ślesin 2009

Liczba wykładów: 18
Dla 15 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 13 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny i 15 minut.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt