O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Spotkanie Użytkowników 2008   15 października 2008 - 17 października 2008

Seminarium analityczne

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

 

Wprowadzenie    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa dziś i jutro. Problemy i rozwiązania.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Oznaczanie anionów i kationów z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych ISE oraz miareczkowania potencjometrycznego    

mgr inż. Marcin Grzelka   
Labindex   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Modyfikatory matrycy    

mgr Jacek Sowiński   
GBC Polska   
Warszawa   

 

Modyfikatory matrycy....

Pełna wersja referatu:   637 Kb

   

 

 

Zagospodarowanie przestrzeni laboratoryjnej w aspekcie normy akredytacyjnej PN-EN 17025    

mgr inż. Mariola Muźnierowska   
Labor System S.C.   
Wrocław   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 3 podgrupach)    

 

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Jak wyznaczać parametry walidacyjne? Precyzja    

dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

     

dostępna jest pełna wersja referatu

Audit techniczny w laboratorium ASA czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytującej lub auditu wewnętrznego    

dr Piotr Pasławski   
Auditor PCA   
Warszawa   

 

      

Droga wymiany informacji Użytkownik-Firma. Rok po uruchomieniu Biura Serwisowego.    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski,
Koordynator Serwisu i Serwis   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

Ogólna dyskusja    

   
   
   

 

 

Pokaz mielenia “trudnych” próbek w młynku kriogenicznym (porównanie mielenia tej samej próbki w typowym młynku laboratoryjnym)    

mgr inż. Grzegorz Cisoń
MSc Grahame Mowatt   
GBC Polska
SPEX   
   

 

 

Podsumowanie Spotkania    

 

 

 

Zakończenie Spotkania    

 

 

STATYSTYKA Spotkanie Użytkowników 2008

Liczba wykładów: 7
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 4 godziny

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt