O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2008   12 maja 2008 - 14 maja 2008

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

    

   
   
   

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania.    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego.    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza specjacyjna czy metalomika?    

dr Beata Godlewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej.    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Sponsorzy Nagrody:
GBC Polska
GBC
Photron
    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek.    

dr inż. Adrianna Jackowska   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Kasyno z przymrużeniem oka
3. Sztuka prezentacji wyników    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej.    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności.    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń.    

dr hab. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń

Adam Grochowalski

Zakład Chemii Analitycznej, Laboratorium Analiz Śladowych,
Politechnika Krakowska, Warszawska 24, 31-155 Kraków
agrochow@chemia.pk.edu.pl, www.dioksyny.pl

Mogłoby wydawać się, że obecność dioksyn i innych zanieczyszczeń nieintencjonalnie wprowadzanych do środowiska może niepokoić społeczeństwa z wysoko uprzemysłowionych krajów. Zanieczyszczenia te tworzą się bowiem w procesach termicznych stosowanych powszechnie np. w energetyce i metalurgii. W Polsce, po wielu latach skandalicznej gospodarki odpadami rozpoczyna się program budowy spalarni odpadów komunalnych. Wspomina się w gremiach decydenckich (gdyż brak jasno sprecyzowanego planu w tym zakresie) o konieczności budowy 10 takich obiektów w najbliższych latach. Zrozumiałe zaniepokojenie ludzi o pogorszenie stanu środowiska po uruchomieniu inwestycji wynika z dezinformacji lub braku rzetelnych informacji o poziomie technicznym i technologicznym nowoczesnych spalarni. Dioksyny stały się tu wspaniałym argumentem dla wielu dyletantów po obu stronach barykady inwestycyjnej. Pomijając fakt rzeczywistego szkodliwego działania tych związków na ludzi (vide dziesiątki tysięcy ważnych publikacji naukowych), emocje przeciwników tych jakże koniecznych inwestycji budzi nie to, że nowoczesne spalarnie emitują niskie stężenie dioksyn, ale że w ogóle je emitują. W tym miejscu – dla przykładu – posłużę się takim porównaniem. Nowoczesna spalarnia odpadów, emitująca około 100 000 m3 spalin na dobę, zawierających ok. 0.1 ng dioksyn w 1 m3 (dopuszczalny poziom) powoduje, że do atmosfery wydostaje się około 10 mikrogramów tych związków na dobę, czyli tyle, ile jest zawarte np. w 1 tonie ryb. Komin ma wysokość ok. 100m lub nawet więcej. Jeden komin pieca domowego w typowej zabudowie jednorodzinnej, gdzie do ogrzewania stosuje się węgiel przy współspalaniu odpadów domowych (zwyczaj nader częsty) emituje spaliny zawierające 100 ng dioksyn w 1m3. W ciągu doby emisja wynosi ok. 100 m3, co powoduje wyemitowanie 10 mikrogramow dioksyn, czyli tyle samo ile nowoczesna spalarnia o wydajności 100 000 ton odpadów/rok (dane w tym obliczeniu z badań autora). Komin domu nie jest wyższy niż 5 – 6m nad powierzchnię gruntu, a więc kumulacja dioksyn na powierzchni wokół domu jest oczywista, w przeciwieństwie do dużej instalacji. Efektem tego jest np. to, ze jaja od kur z przydomowych zagród w Republice Czeskiej zawierają około 20 krotnie więcej dioksyn niż tzw. fermowe (w Polsce zapewne też, tylko się tego nie bada).
Podobny problem dotyczy krajów o niskiej kulturze przemysłowej (np. kraje Ameryki Łacińskiej, Dalekiego Wschodu etc.), gdzie wszelkie odpady wykorzystywane sa jako paliwo w kuchni lub do ogrzewania mieszkań.
Dioksyny są jak wiemy związkami asntyestrogennymi, a więc obniżają wydzielanie hormonów sterydowych (np. progesteronu). Z dostępnych mi informacji (własne informacje od endokrynologów i ginekologów) wynika, że praktycznie każda kobieta zachodząca dziś w ciążę musi być wspomagana preparatami zwierającymi ten hormon, aby nie poroniła. Dioksyny? Zapewne ich wpływ jest tu niebagatelny, ale jaki, jeśli w ogóle? Kto z pełną świadomością udowodni, że to dioksyny powodują poronienia, upośledzenia płodu (tysiące publikacji), stymulują rozwój tkanek nowotworowych (tysiące publikacji), powodują obniżenie bariery immunologicznej (tyle samo publikacji) etc… Skąd wiadomo jak antagonistycznie lub synergicznie działają te związki w wymieniony sposób przy obecności WWA, pestycydów, nadmiaru witamin, setek nowoczesnych leków (np. ibuprofen) obecnych w daleko wyższych poziomach od naturalnego stanu w naszym organizmie?
Czy wiadomo jest wszystkim, że do walki z próchnicą w nowoczesnych pastach do zębów stosowany jest związek Triclosan® lub Irgasan® należący do związków dioksynopodobnych, który świadomie i bez spektakularnych banerów protestacyjnych wprowadzamy codziennie do naszych ust?
Szczupłość tej jednej strony nie pozwala mi na dalsze ciekawostki ze świata dioksyn i na szeroką dyskusję. Zapraszam na mój wykład.

Pełna wersja referatu:   5297 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego.    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej.    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.    

Mr Jade Antonio   
SGE   
   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 4 podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - Pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

Spex - Pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Labindex- Nowoczesne laboratorium    

   
   
   

 

      

Anton Paar - Efektywne sposoby mineralizacji próbek analitycznych    

   
   
   

 

 

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana.    

dr Katarzyna Stec
mgr Mirosław Budryl   
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych   
   

 

 

Pożądanie.    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka.    

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
dr Michał Szumski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora.    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

BLOK „Akredytacja w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

      

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA    

Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium    

Teresa Turek-Daruk   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium    

Terasa Turek-Daruk
Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2008

Liczba uczestników: 115.

Liczba wykładów: 18
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 12 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt