O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2008   12 maja 2008 - 14 maja 2008

Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

 

 

    

   
   
   

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Związki aktywne biologicznie w środowisku. Problemy i wyzwania.    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Zaawansowane technologie pomiarowe a chemia i fizyka procesu analitycznego.    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analiza specjacyjna czy metalomika?    

dr Beata Godlewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Nowe techniki spektroskopowe z wykorzystaniem plazmy helowej.    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Sponsorzy Nagrody:
GBC Polska
GBC
Photron
    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Diagnostyka plazmy, a techniki wprowadzania próbek.    

dr inż. Adrianna Jackowska   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Atrakcje:
1. Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
2. Kasyno z przymrużeniem oka
3. Sztuka prezentacji wyników    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

O spektrometrii atomowej i o kryteriach wyboru techniki pomiarowej.    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowanie detektora olfaktometrycznego w ocenie jakości żywności.    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

ZASTOSOWANIE DETEKTORA OLFAKTOMETRYCZNEGO
W OCENIE JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Waldemar Wardencki, Beata Plutowska

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. Narutowicza 11/12,
80-952 Gdańsk-Wrzeszcz
e-mail: wawar@chem.pg.gda.pl

Do badania aktywności sensorycznej zapachów żywności i badań nad zależnością pomiędzy zapachem a składem chemicznym stosuje się wiele metod analitycznych. Ze względu na duży potencjał rozdzielczy w stosunku do mieszanin lotnych związków, stanowiących zwykle dominującą frakcję związków zapachowych, dużą popularnością cieszą się zwłaszcza techniki GC i GC-MS. Alternatywnym podejściem jest stosowanie tzw. nosa elektronicznego (e-nosa), urządzenia elektronicznego, które pozwala wykrywać obecne w atmosferze substancje i mniej lub bardziej precyzyjnie je identyfikować. Szczególnie obiecujące są czujniki pracujące na zasadzie powierzchniowej fali akustycznej (surface acoustic wave – SAW) [1]. Bardzo użytecznym narzędziem analitycznym w tej dziedzinie jest połączenie techniki chromatografii gazowej z detekcją olfaktometryczną (GC-O). Mimo, że technika ta znana jest od ponad czterdziestu lat, dopiero od niedawna przeżywa ona swój rozkwit i coraz częściej znajduje zastosowanie w analizie żywności [2].

Technika GC-O wykorzystuje możliwość oceny sensorycznej eluatu z kolumny chromatograficznej w celu wykrycia związków zapachowo czynnych. Rolę detektora pełni tutaj przeszkolona osoba lub zespół osób oceniających. Takie podejście umożliwia jakościową i ilościową ocenę zapachu, tzn. możliwość stwierdzenia czy dany związek jest wykrywalny sensorycznie przy danym stężeniu (a więc czy występuje w próbce powyżej progu wyczuwalności sensorycznej) oraz określenie czasu trwania aktywności sensorycznej i intensywności zapachu.

Powodzenie techniki GC-O zależy w dużym stopniu od właściwego doboru techniki przygotowania próbki przed końcowa analizą. Zastosowana technika powinna przede wszystkim uniemożliwiać zmianę składu składników zapachowych, które łatwo mogą ulegać rozkładowi czy utlenianiu. Wymogi takie są w dużym stopniu spełniane przez technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), szczególnie w wersji analizy fazy nadpowierzchniowej (HS).

W referacie przedstawiono przykłady zastosowań techniki HS-SPME-GC-O i GC-MS, do identyfikacji i oznaczania związków wpływających na zapach surowych spirytusów (półproduktów do produkcji napojów alkoholowych) oraz krajowych miodów. Wyniki badań umożliwiają ustalenie związków wpływających na określone właściwości organoleptyczne wybranych produktów oraz ustalenie zależności ich występowania w zależności od pochodzenia surowców czy botanicznego pochodzenia.

Literatura:

[1] S.Y.Oh, H.D.Shin, S.J.Kim, J.Hong, J. Chromatogr.A, 1183 (2008) 170-178
[2] B. Plutowska, W. Wardencki, Food Chem., 107 (2008) 449-463

Pełna wersja referatu:   1557 Kb

   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fakty i mity o szkodliwym działaniu dioksyn i im podobnych zanieczyszczeń.    

dr hab. Adam Grochowalski prof. PK   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Spójność pomiarowa - konieczny parametr wyniku analitycznego.    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Nowe możliwości spektrometrii rentgenowskiej.    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Mikroekstrakcja na upakowanym sorbencie jako nowy sposób przygotowania próbek do analizy chromatograficznej.    

Mr Jade Antonio   
SGE   
   

 

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w 4 podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - Pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

Spex - Pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Labindex- Nowoczesne laboratorium    

   
   
   

 

      

Anton Paar - Efektywne sposoby mineralizacji próbek analitycznych    

   
   
   

 

 

Wysokorozdzielcza absorpcyjna spektrometria atomowa - nowe możliwości analityczne metody.    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Fotometria płomieniowa nie do końca zapomniana.    

dr Katarzyna Stec
mgr Mirosław Budryl   
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych   
   

 

 

Pożądanie.    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Miniaturyzacja w technikach separacyjnych. Polimerowe monolityczne fazy stacjonarne – wytwarzanie i charakterystyka.    

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
dr Michał Szumski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Audyt techniczny w laboratorium – widziane okiem audytora.    

dr Piotr Pasławski   
   
Warszawa   

 

 

BLOK „Akredytacja w Polskich Laboratoriach”    

   
   
   

 

      

Akredytacja i nadzór nad akredytowanym laboratorium – nowe rozwiązania PCA    

Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania w działalności technicznej laboratorium    

Teresa Turek-Daruk   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

      

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w laboratorium    

Terasa Turek-Daruk
Tomasz Wontorski   
Polskie Centrum Akredytacji   
Warszawa   

 

STATYSTYKA Ślesin 2008

Liczba uczestników: 115.

Liczba wykładów: 18
Dla 17 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 12 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 9 godzin i 40 minut.

Liczba warsztatów: 4.
Łączny czas trwania warsztatów: 2 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt