O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2007   23 maja 2007 - 25 maja 2007

Kryteria wyboru metody analitycznej w analizie śladowej i ultraśladowej

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityka śladów - problemy i wyzwania    

prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

Absorpcyjna spektrometria atomowa - kryteria wyboru techniki pomiarowej    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

   

 

GBC Polska    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC Polska   
Warszawa   

   

 

Wybór metody w analizie śladowej a ekstrakcja    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

   

 

Neutronowa analiza aktywacyjna. Jej rola i znaczenie w nieorganicznej analizie śladowej    

prof. dr hab. Rajmund Dybczyński   
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej   
Warszawa   

   

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA. JEJ ROLA I ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH W NIEORGANICZNEJ ANALIZIE ŚLADOWEJ

Rajmund S. Dybczyński

Zakład Chemii Analitycznej,
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
03-195 Warszawa, Dorodna 16)

Analiza Aktywacyjna (AA) jest metodą stosunkowo mało znaną, zwłaszcza wśród polskich analityków ze względu na małą ilość lub brak czynnych w naszym kraju dużych urządzeń fizyki jądrowej takich jak reaktory jądrowe, cyklotrony, betatrony, akceleratory liniowe itp., które są niezbędne do jej realizacji. Tym nie mniej neutronowa analiza aktywacyjna (NAA) zajmuje ważne miejsce wśród metod stosowanych w nieorganicznej analizie śladowej z kilku względów [1,2]. Jako metoda, w której wielkość mierzonego sygnału analitycznego zależy przede wszystkim od własności jądra atomowego a nie chmury elektronowej, jest ona mniej zależna niż np. metody spektralne czy elektrochemiczne od rodzaju matrycy, pierwiastków towarzyszących, ich postaci chemicznej itp. Z tych samych względów w NAA wzorcowanie jest bardzo proste, ponieważ używa się tu wzorców pierwiastkowych. Jednocześnie, przy klasycznym sposobie postępowania, tzn. najpierw napromienianie oryginalnej próbki w reaktorze jądrowym a następnie pomiar g-spektrometryczny (bezpośredni lub poprzedzony rozdzielaniem radiochemicznym), metoda ta jest praktycznie pozbawiona ślepej próby, co jest unikatową zaletą w porównaniu z innymi metodami analizy śladowej.

W referacie wspomniano krótko o podstawach metod aktywacyjnych i ich rodzajach, zatrzymując się dłużej na zastosowaniach, zaletach i ograniczeniach NAA. Wysoka generalnie dokładność NAA na niskim poziomie stężeń pierwiastków, korzystne granice detekcji, zdolność do analizy jednocześnie niedestrukcyjnej i wielopierwiastkowej, sprawiły, że jest to często metoda preferowana w przypadku analizy obiektów cennych, unikatowych, dostępnych w małych ilościach jak np. meteoryty [3]. Wspomniane zalety NAA powodują, że jest ona często używana do sprawdzania dokładności innych metod analitycznych i atestacji (certyfikacji) materiałów – kandydatów na materiały odniesienia. Przytoczono przykłady ilustrujące tezę, że NAA odgrywała i odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie certyfikacji materiałów odniesienia.

Radiochemiczna wersja NAA tzn. RNAA stosowana jest w przypadkach, kiedy oznaczenie niektórych pierwiastków śladowych jest utrudnione lub niemożliwe na skutek wysokiej aktywności wzbudzonej w pierwiastkach matrycy, a także wtedy, gdy chodzi o najwyższą dokładność oznaczenia. Omówiono specjalny wariant RNAA, tzw. „metody definitywne”, które zostały opracowane w Zakładzie Chemii Analitycznej IChTJ. Metody te są jedynymi obok metody ID-MS, które zasługują w analizie śladowej na miano „metod podstawowych” (ang. primary methods) .tzn. metod o najwyższej randze metrologicznej [4].

LITERATURA
[1] Z.B.Alfassi (Ed.) Chemical analysis by nuclear methods, Wiley, Chichester, 1994 [2 Dybczyński R., Chem. Anal. (Warsaw), 46, 133 (2001)
[3] Dybczyński R. “Confirmation of the common origin of two meteorites that fell in widely separated locations on the Earth ”, in: Analytical Applications of Nuclear Techniques, (M.Rossbach Ed.,) IAEA, Vienna, 2004
[4] Dybczyński R.S, Danko B., Polkowska-Motrenko H., Samczyński Z., “RNAA in metrology: a highly accurate (definitive) method “, Talanta 71, 529 (2007)

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Sponsorzy Nagrody: GBC Polska - GBC – PHOTRON
     

 

 

 

Identyfikacja dróg nielegalnej syntezy ecstasy w oparciu o specyficzne produkty reakcji ubocznych, przy zastosowaniu GC/MS oraz DIOS/MS    

dr Małgorzata Świst   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Atrakcje:
Wycieczka do Bazyliki Licheńskiej
Zawody Łucznicze    

 

 

 

Korelacja pomiędzy parametrami aerozolu a sygnałem analitycznym w optycznej spektrometrii emisyjnej    

dr hab. Krzysztof Jankowski   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

   

 

Przygotowanie próbek – ważny etap analizy chromatograficznej    

prof. dr hab. Waldemar Wardencki   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Analityczne aspekty oznaczania śladowej ilości wysokotoksycznych zanieczyszczeń organicznych w środowisku i w żywności    

prof. dr hab. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Materiały odniesienia - kryteria wyboru i zasady stosowania    

dr inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

   

 

SGE Analytical Science - Producent akcesoriów chromatograficznych    

dr Julian Musset   
SGE Analytical Science   
UK   

   

 

Zewnętrzne potwierdzenia poprawności wskazań spektrofotometrów absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy użyciu fitrów wzorcowych    

mgr Adam Żórawski   
Główny Urząd Miar   
Warszawa   

   

 

Warsztaty (rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Linde Gaz - pokaz profesjonalnej instalacji gazowej    

   
   
   

 

      

SPEX - pokaz młynka kriogenicznego do przygotowania trudno mielących się próbek    

   
   
   

 

      

Pokaz aparatury z oferty TESTCHEM    

   
   
   

 

      

Pokaz systemu bezprzewodowej rejestracji temperatury Q-MSystem; Grupa ALCHEM sp. z o.o.    

   
   
   

 

 

Ocena walidacji procedur analitycznych w procesie auditowania    

prof. dr hab. Ewa Bulska, dr Piotr Pasławski   
Uniwersytet Warszawski, PIG   
Warszawa   

 

 

Kryteria wyboru metody analitycznej w badaniach obiektów zabytkowych    

dr Barbara Wagner   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Dr Jekyll and Mr Hyde - our hidden face    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

   

 

Nowej generacji wypełnienia z odciskiem molekularnym (MIP) do śladowej analizy chromatograficznej ksenobiotyków estrogennych    

dr Renata Gadzała-Kopciuch   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

Nowe możliwości analityczne spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie połączoną z mikro-próbkowaniem laserowym    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

   

 

Przedstawiamy Polskie Laboratoria    

   
   
   

 

      

Laboratorium    

mgr Wioletta Włodarczyk   
Ekolab   
   

 

      

Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR S.A."    

mgr Krzysztof Szczepanik   
Bielmar S.A.   
Bielsko Biała   

 

dostępna jest pełna wersja referatu

Zastosowania chromatografii jonowej w analizie śladowej nieorganicznych jonów. Problemy i wyzwania.    

dr hab. Rajmund Michalski   
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN   
Zabrze   

 

STATYSTYKA Ślesin 2007

Liczba wykładów: 18
Dla 14 wykładów zamieszczono streszczenia.
Dla 4 wykładów zamieszczono pełne wersje referatów.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt