O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2005   6 czerwca 2005 - 8 czerwca 2005

Analiza specjacyjna - nowe wyzwania dla współczesnych metod spektroskopowych

 

 

Otwarcie Sympozjum    

 

 

 

GBC - Blaski i cienie wieloletniej obecności na rynku    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski   
GBC   
Warszawa   

 

 

Małe jest piękne - słów parę o miniaturyzacji w technikach separacyjnych    

prof. dr hab. Bogusław Buszewski   
Uniwersytet Mikołaja Kopernika   
Toruń   

 

 

O widmie emisyjnym atomów, jonów i molekuł - od gwiazd do laboratorium analitycznego    

prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki   
Politechnika Wrocławska   
Wrocław   

 

 

Spektrometria atomowa jako narzędzie w rozwiązywaniu problemów analitycznych    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Co nowego po KBN-ie    

prof. dr hab. Henryk Koroniak,
Członek Rady Nauki   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

 

Walidacja metodyki analitycznej - aspekty praktyczne    

dr inż. Piotr Konieczka,
prof. dr hab. Jacek Namieśnik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

 

Analiza specjacyjna od XIX do XXI wieku    

prof. dr hab. Adam Hulanicki   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej przez członków Komitetu Chemii Analitycznej PAN    

 

 

 

Metodologiczne problemy oznaczania platyny i palladu w roślinach i pyle drogowym    

dr Barbara Leśniewska   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Wycieczki: (1) do Bazyliki Licheńskiej lub (2) lot balonem    

 

 

 

Środki podobnie działające do alkoholu w organizmie kierowcy    

doc dr hab. Maria Kała   
Instytut Ekspertyz Sądowych   
Kraków   

 

 

Wybrane problemy oznaczania rtęci z zastosowaniem analizatorów    

dr Tadeusz Glenc   
TESTCHEM   
Pszów   

 

 

Nowe wcielenie spektrometru ICP-MS-TOF Optimass 8000    

dr Andrew Saint,
dr Andrew Gaal   
GBC Scientific Equipment   
Australia   

 

 

Jajo - bomba cholesterolowa czy mikroelementowa    

prof. dr hab. Maciej Jarosz   
Politechnika Warszawska   
Warszawa   

 

 

Frakcjonowanie pierwiastków śladowych w glebach i osadach    

dr hab. Ryszard Dobrowolski   
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej   
Lublin   

 

 

Kodowanie próbek - kaprys czy potrzeba    

mgr inż. Maria Ramsza   
SELMAR   
Warszawa   

 

 

Warsztaty Aparaturowe (rotacyjne zajęcia w podgrupach)
Pokazy aparatury oraz systemu LABORATORIUM 2000    

 

 

      

* kodowanie próbek za pomocą systemu LABORATORIUM 2000    

   
   
   

 

      

* GBC TRUCK – pokaz mobilnego laboratorium (pracujące przyrządy: spektrometr ASA, spektrometr ICP-MS-TOF)    

   
   
   

 

      

* pokaz analizator rtęci MA-2 - TESTCHEM    

   
   
   

 

      

* pokaz mineralizator mikrofalowy ANTON PAAR    

   
   
   

 

 

Zastosowanie gazów specjalnych firmy Linde Gas w laboratoriach analitycznych    

Manager Generalny Dariusz Bronz,
Manager na Europę środkowowschodnią Flavio Finotello   
Linde Gas   
Warszawa   

 

 

Blaski i cienie stosowania stałych sorbentów w analizie specjacyjnej pierwiastków    

prof. dr Krystyna Pyrzyńska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Piekło i Niebo w jednym mózgu stały, czyli rzecz o alkoholu, narkotykach i kacu    

prof. dr hab. Jerzy Silberring   
Uniwersytet Jagielloński   
Kraków   

 

 

Specjacja ołowiu w roślinach    

dr hab. Danuta Barałkiewicz   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

 

Systemy przygotowania próbek emitujące energię mikrofalową w sposób niepulsacyjny    

dr Mariola Wasilewska   
   
Kędzierzyn-Koźle   

 

 

Przedstawiamy polskie laboratoria    

   
   
   

 

      

Państwowy Instytut Weterynarii    

doc Teresa Szprengier-Juszkiewicz   
Państwowy Instytut Weterynarii   
Puławy   

 

Zakład Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach jest jednym z 22 zakładów naukowych PIWet-PIB. Zakład prowadzi badania z zakresu farmakologii i toksykologii weterynaryjnej, toksykologii żywności i toksykologii środowiskowej. Podstawowe kierunki badań to:

1. Toksykologia i analityka trucizn naturalnie występujących w środowisku, głównie mikotoksyn (aflatoksyny, ochratoksyny, sterigmatocystyny, zearalenon, trichoteceny) w paszach i żywności. Duże znaczenie praktyczne mają badania mające na celu rozpoznanie skażenia mikotoksynami środków żywienia zwierząt, zwłaszcza mieszanek paszowych zawierających w swym składzie surowce importowane (śruty arachidowe i sojowe, kukurydzę) a także surowców krajowych.

2. Toksykologia i analityka pozostałości różnych związków chemicznych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego: leków weterynaryjnych (przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, neuroleptyków, beta-agonistów), pestycydów (chloroorganicznych, fosforoorganicznych, karbaminianów, pyretroidów), polichlorowanych bifenyli, pierwiastków toksycznych (Pb, Cd, Hg, As, F) i barwników (zieleń malachitowa).

3. Badania diagnostyczne z zakresu toksykologii weterynaryjnej, toksykologii produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt.

4. Badania farmakodynamiki i farmakokinetyki leków weterynaryjnych w aspekcie zapewnienia skuteczności działania i bezpieczeństwa ich stosowania (badania dostępności biologicznej, biorównoważności, badania nad zanikaniem pozostałości w tkankach oraz wyznaczanie okresów karencji leków).

5. Badania toksyczności leków i ksenobiotyków (badania toksyczności ostrej in vivo, badania embriotoksyczności i teratogenności in vivo i in vitro).

6. Prace usługowe w zakresie diagnostyki toksykologicznej zatruć i skażeń, badań przedrejestracyjnych leków oraz działalność opiniodawcza i konsultacyjna dla organów administracji państwowej.

Zakład Farmakologii i Toksykologii jest krajowym laboratorium referencyjnym dla badań pozostałości leków i zawartości substancji szkodliwych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Rozporządzenie Min.Rol. i Rozw. Wsi z dnia 25 listopada 2004 Dz.U. Nr 251, poz. 2513).

W ramach obowiązków referencyjnych Zakład ściśle współpracuje z unijnymi laboratoriami referencyjnymi (Community Reference Laboratories, CRL) oraz sprawuje nadzór nad jakością badań wykonywanych w zatwierdzonych krajowych laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej (ZHW).

Podstawą skuteczności w pracy laboratorium jest doświadczenie i kompetencja pracowników (34 osoby), wyposażenie laboratoriów analitycznych i badawczych oraz wdrożony system zapewnienia jakości badań, potwierdzony przyznaniem certyfikatu PCA w roku 2004.

 

      

POCH S.A.    

mgr inż. Magdalena Szczepankiewicz   
POCH S.A.   
Gliwice   

 

      

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów    

mgr Krzysztof Trybulec   
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów   
Katowice   

 

 

Technika generowania wodorków w badaniu środowiska - po co nam analiza specjacyjna    

dr Przemysław Niedzielski   
Uniwersytet Adama Mickiewicza   
Poznań   

 

STATYSTYKA Ślesin 2005

Liczba wykładów: 20
Dla 19 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 10 godzin i 15 minut.

Liczba warsztatów: 4.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt