O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis wanadu

Wanad  V

Liczba atomowa: 23
Masa atomowa: 50.9414
 

V - lampy katodowe HCL  V - lampy katodowe HCL

    wzorce V do techniki AAS wzorce V do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie wanadu

 Prąd lampy: 

    18 mA

 Prąd super-lampy: 

    18 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

318.4

0.2

1-90

0.5

0.05

306.6

0.2

2.5-200

1.1

439

0.5

10-800

4.4

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie wanadu

 

    

 Linia emisyjna:

    437.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie wanadu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    20 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    1 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1100 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.75 T

 Masa charakterystyczna: 

    24 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie wanadu

 Linia emisyjna:

    309.311 nm (jonowa)  (310.23 nm)  (292.402 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.6 (0.7) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów OH wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Bezpośrednie interferencje linii glinu (wing overlap), tulu i erbu. Możliwe interferencje od neodymu i uranu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt