O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis tytanu

Tytan  Ti

Liczba atomowa: 22
Masa atomowa: 47.88
 

Ti - lampy katodowe HCL  Ti - lampy katodowe HCL

    wzorce Ti do techniki AAS wzorce Ti do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie tytanu

 Prąd lampy: 

    18 mA

 Prąd super-lampy: 

    18 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

364.3

0.2

1.4-200

1.1

0.07

365.4

0.2

1.6-220

1.2

320

0.2

3-260

1.4

399

0.2

8-600

3.2

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie tytanu

 

    

 Linia emisyjna:

    399 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie tytanu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2900 °C

 Masa charakterystyczna: 

    45 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    2.25 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1100 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.85 T

 Masa charakterystyczna: 

    35 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie tytanu

 Linia emisyjna:

    334.941 nm (jonowa)

 Granica wykrywalności: 

     (0.4) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów OH wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Bezpośrednie interferencje linii uranu, terbu, niobu i chromu. Możliwe interferencje od tantalu i hafnu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt