O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis cyny

Cyna  Sn

Liczba atomowa: 50
Masa atomowa: 118.69
 

Sn - lampy katodowe HCL  Sn - lampy katodowe HCL

    wzorce Sn do techniki AAS wzorce Sn do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie cyny

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący, słabo świecący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Cyna można oznaczać techniką generacji wodorków

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

235.5

0.5

1-140

0.7

0.03

286.3

0.5

1.5-170

0.9

224.6

0.2

2-100

1.5

233.5

0.5

5-700

3.7

266.1

0.5

20-3900

22

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie cyny

 

    

 Linia emisyjna:

    284 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie cyny

Stężenie charakterystyczne: 0.4 ppb

Granica wykrywalności: 0.2 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  nm   

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie cyny


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    22 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    1.1 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

     °C 

 Temperatura atomizacji: 

     °C

 Natężenie pola: 

     T

 Masa charakterystyczna: 

     pg

 

    


 Modyfikator matrycy: (NH4)2HC6H5O7 - 1% cytrynian dwuamonowy

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): EDTA -
 
   Modyfikator matrycy (3): NH4H2PO4 -
 
   Modyfikator matrycy (4): (NH4)2HPO4 -
 
 
 

ICP - oznaczanie cyny

 Linia emisyjna:

    189.926 nm (jonowa)  (283.999 nm)  (242.949 nm)

 Granica wykrywalności: 

    2 (9) ppb

 Granica wykrywalności w technice generacji wodorków: 

    0.2 ppb

 Interferencje: 

    Bezpośrednie interferencje od linii chromu i tulu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt