O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis krzemu

Krzem  Si

Liczba atomowa: 14
Masa atomowa: 28.0855
 

Si - lampy katodowe HCL  Si - lampy katodowe HCL

    wzorce Si do techniki AAS wzorce Si do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie krzemu

 Prąd lampy: 

    15 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - stechiometryczny/redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

251.6

0.2

2-275

1.5

0.1

250.7

0.2

6-750

4.1

251.4

0.2

7-770

4.2

252.4

0.2

7-770

4.2

288.2

0.2

30-4400

24

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: W roztworach kwaśnych krzem ulega wytrąceniu. Można temu zapobiec dodając do roztworów kwas HF (na poziomie ok. 1% - ok. 2 ml stęż. HF do kolby 100 ml). Roztwory alkaliczne lub z dodatkiem HF muszą być przygotowywane i przechowywane w naczyniach polietylenowych!
Skład płomienia powinien być zoptymalizowany w zakresie redukującym.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu krzem nieco jonizuje. Zaleca się dodanie do próbek i wzorców bufora dejonizującego na poziomie ok. 2000 ppm (typowo Na jako NaCl).
Przy stosowaniu lampy wielopierwiastkowej zawierającej żelazo (np. P505/P605), szczególnie w obecności matrycy Fe w próbkach, należy wybrać inną linię analityczną krzemu (np. 250.7 nm).
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie krzemu

 

    

 Linia emisyjna:

    251.6 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie krzemu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    25 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    1.25 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2550 °C

 Natężenie pola: 

    1 T

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie krzemu

 Linia emisyjna:

    251.612 nm (atomowa)  (212.412 nm)  (288.158 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1.5 (5) ppb

 Interferencje: 

    Obecność żelaza powoduje zmiany w poziomie tła. Wanad, ren i molibden interferują bezpośrednio. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt