O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis selenu

Selen  Se

Liczba atomowa: 34
Masa atomowa: 78.96
 

Se - lampy katodowe HCL  Se - lampy katodowe HCL

    wzorce Se do techniki AAS wzorce Se do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie selenu

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd super-lampy: 

    18 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Selen można oznaczać techniką generacji wodorków

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

196

1

10-185

1

0.5

204

0.5

30-550

3

206.3

0.5

130-2400

13

207.5

0.5

450-8200

45

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


   

AAS - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie selenu

Stężenie charakterystyczne: 0.13 ppb

Granica wykrywalności: 0.04 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  nm   

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie selenu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    20 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    1 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C (modyf. Mg)

 Temperatura atomizacji: 

    2650 °C

 Natężenie pola: 

    1 T

 Masa charakterystyczna: 

    7.7 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: Mg(NO3)2 - 0.3% azotan magnezowy, 5ul
 
 

ICP - oznaczanie selenu

 Linia emisyjna:

    196.026 nm (atomowa)  (203.985 nm)  (206.279 nm)

 Granica wykrywalności: 

    7 (10) ppb

 Granica wykrywalności w technice generacji wodorków: 

    0.5 ppb

 Interferencje: 

    Obecność glinu wpływa na poziom tła. Możliwe interferencje od palladu i żelaza. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt