O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis ołowiu

Ołów  Pb

Liczba atomowa: 82
Masa atomowa: 207.2
 

Pb - lampy katodowe HCL  Pb - lampy katodowe HCL

    wzorce Pb do techniki AAS wzorce Pb do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie ołowiu

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd super-lampy: 

    8 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

217

1

0.2-20

0.06

0.01

283.3

0.5

0.5-50

0.16

261.4

0.5

5-460

2.5

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Ag/Cd/Pb/Zn) zawierającej Ag możliwe interferencje spektralne na linii 217.0 nm od sąsiadujacej słabej linii Ag (zmniejszenie liniowości krzywej k.).
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie ołowiu

 

    

 Linia emisyjna:

    405.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie ołowiu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    2.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.125 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C (modyf. fosforan amonu)

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    1.1 T

 Masa charakterystyczna: 

    3.5 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: NH4H2PO4 - 1% dwuwodorofosforan amonowy, 5ul
 
 

ICP - oznaczanie ołowiu

 Linia emisyjna:

    220.353 nm (jonowa)  (216.999 nm)  (261.418 nm)

 Granica wykrywalności: 

    4 (10) ppb

 Granica wykrywalności w technice generacji wodorków: 

    0.2 ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów NO wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Glin wpływa na poziom tła. Możliwe interferencje od niobu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt