O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis niklu

Nikiel  Ni

Liczba atomowa: 28
Masa atomowa: 58.69
 

Ni - lampy katodowe HCL  Ni - lampy katodowe HCL

    wzorce Ni do techniki AAS wzorce Ni do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie niklu

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

232

0.2

0.18-8

0.04

0.009

241.5

0.2

0.6-25

0.12

352.4

0.5

0.7-28

0.14

351.5

0.5

2-80

0.4

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie niklu

 

    

 Linia emisyjna:

    341.5 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie niklu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.25 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    850 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.85 T

 Masa charakterystyczna: 

    3.8 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: PdCl3 + hydroksyloamina - 1000 ppm chlorek palladu + 0.4% hydroksyloamina, w sumie 5ul
 
 

ICP - oznaczanie niklu

 Linia emisyjna:

    221.647 nm (jonowa)  (231.604 nm)  (341.476 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.6 (3) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów NO wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Linia kobaltu jest słabo rozdzielona. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt