O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis sodu

Sód  Na

Liczba atomowa: 11
Masa atomowa: 22.9898
 

Na - lampy katodowe HCL  Na - lampy katodowe HCL

    wzorce Na do techniki AAS wzorce Na do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie sodu

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd super-lampy: 

    25 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

589

0.5

0.004-0.7

0.004

0.0002

589.6

0.5

0.009-1.5

0.008

330.2

0.5

3-380

2.1

330.4

0.5

3-380

2.1

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Sód ulega w płomieniu silnej jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
W obecności wyższy stężeń kwasów sygnał absorpcji Na ulega obniżeniu.
Linie 589.0 nm/589.6 nm oraz 330.2 nm/330.4 nm należy traktować jako dublety.
Ze względu duże rozpowszechnienie związków sodu, ryzyko kontamiancji wzorców, próbek i ślepych prób jest wyjątkowo duże.
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie sodu

 

    

 Linia emisyjna:

    589 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie sodu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.01 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

     °C 

 Temperatura atomizacji: 

     °C

 Natężenie pola: 

     T

 Masa charakterystyczna: 

     pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie sodu

 Linia emisyjna:

    588.995 nm (atomowa)  (589.592 nm)  (330.237 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1 (3) ppb

 Interferencje: 

    Linia znajduje się na zboczu linii argonowej. Efekt ten można zminimalizować zmieniając wysokość pomiarów plazmy i uwzględniając korekcję tła. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt