O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis molibdenu

Molibden  Mo

Liczba atomowa: 42
Masa atomowa: 95.94
 

Mo - lampy katodowe HCL  Mo - lampy katodowe HCL

    wzorce Mo do techniki AAS wzorce Mo do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie molibdenu

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący, słabo świecący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

313.3

0.2

0.4-20

0.11

0.02

317

0.2

0.6-30

0.17

319.4

0.2

0.8-42

0.23

320.9

0.2

8-360

2

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie molibdenu

 

    

 Linia emisyjna:

    390.3 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie molibdenu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Masa charakterystyczna: 

    8 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.4 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1200 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    0.85 T

 Masa charakterystyczna: 

    3.8 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie molibdenu

 Linia emisyjna:

    202.03 nm (jonowa)  (281.615 nm)  (204.598 nm)

 Granica wykrywalności: 

    2.5 (3) ppb

 Interferencje: 

    Obecność glinu wpływa na poziom tła. Bezpośrednia interferencja od linii żelaza. Możliwe interferencje od hafnu i renu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt