O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis manganu

Mangan  Mn

Liczba atomowa: 25
Masa atomowa: 54.938
 

Mn - lampy katodowe HCL  Mn - lampy katodowe HCL

    wzorce Mn do techniki AAS wzorce Mn do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie manganu

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - stechiometryczny

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

279.5

0.2

0.03-3.6

0.02

0.0015

279.8

0.2

0.04-4

0.022

280.1

0.2

0.55-5.5

0.03

403.1

0.2

2.7-27

0.15

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie manganu

 

    

 Linia emisyjna:

    403.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie manganu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.035 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    650 °C (modyf. Ca)

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.57 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: Ca(NO3)2 - 0.3% azotan wapnia, 5ul
 
 

ICP - oznaczanie manganu

 Linia emisyjna:

    257.61 nm (jonowa)  (259.373 nm)  (260.569 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.1 (0.2) ppb

 Interferencje: 

    Obecność glinu wpływa na poziom tła. Bezpośrednia interferncja od linii żelaza. Możliwe interferencje od niobu, rutenu, wolframu, renu i toru. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt