O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis magnezu

Magnez  Mg

Liczba atomowa: 12
Masa atomowa: 24.305
 

Mg - lampy katodowe HCL  Mg - lampy katodowe HCL

    wzorce Mg do techniki AAS wzorce Mg do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie magnezu

 Prąd lampy: 

    3 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

285.2

0.5

0.006-0.4

0.003

0.0003

202.6

1

0.3-20

0.1

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Obecność glinu, krzemu, tytanu i fosforu obniża czułości dla magnezu; efekt ten można zminimalizować stosując dodatek czynnika uwalniającego (releasing agent) - lantanu lub strontu do wszystkich wzorców i próbek (LaCl3 typowo na poziomie 2000-5000 ppm).
Interferencje można również wyeliminować stosując płomień acetylen-podtlenek azotu ale z powodu jonizacji Mg w tym płomieniu (ok. 6%) konieczny jest dodatek bufora dejonizującego.

 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie magnezu

 

    

 Linia emisyjna:

    285.2 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie magnezu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.035 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

     °C 

 Temperatura atomizacji: 

     °C

 Natężenie pola: 

     T

 Masa charakterystyczna: 

     pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie magnezu

 Linia emisyjna:

    279.553 nm (jonowa)  (280.27 nm)  (285.213 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.1 (0.08) ppb

 Interferencje: 

    Bezpośrednie interferencje od linii toru i manganu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt