O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis lutetu

Lutet  Lu

Liczba atomowa: 71
Masa atomowa: 174.967
 

Lu - lampy katodowe HCL  Lu - lampy katodowe HCL

    wzorce Lu do techniki AAS wzorce Lu do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie lutetu

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd super-lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

336

0.5

6-1300

7

0.3

356.8

0.5

11-2100

12

331.2

0.5

15-2900

16

337.7

0.5

20-3400

19

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Lutet częściowo jonizuje w płomieniu acetylen-podtlenek azotu. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl). W niektórych aplikacjach stosowane są mniejsze szerokości szczelin (0.2 nm). W przypadku analiz dużych zawartości lutetu można stosować linię 298.9 nm lub 451.9 nm. Możliwe interferencje w obecności innych lantanowców.
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie lutetu

 

    

 Linia emisyjna:

    451.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

ICP - oznaczanie lutetu

 Linia emisyjna:

    261.542 nm (jonowa)

 Granica wykrywalności: 

     (0.3) ppb

 Interferencje: 

    [NO], Fe, W, Ta, Ru, Mo, Th. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt