O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis litu

Lit  Li

Liczba atomowa: 3
Masa atomowa: 6.941
 

Li - lampy katodowe HCL  Li - lampy katodowe HCL

    wzorce Li do techniki AAS wzorce Li do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie litu

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

670.8

0.5

0.04-4

0.02

0.002

323.3

0.2

15-1460

8

610.4

0.5

110-13000

68

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Lit ulega w płomieniu silnej jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl). Linia 323.3 nm charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem szumów.
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie litu

 

    

 Linia emisyjna:

    670.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie litu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Masa charakterystyczna: 

    2.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.125 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

     °C 

 Temperatura atomizacji: 

     °C

 Natężenie pola: 

     T

 Masa charakterystyczna: 

     pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie litu

 Linia emisyjna:

    670.784 nm (atomowa)  (610.362 nm)  (460.286 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1 (0.7) ppb

 Interferencje: 

    Tytan powoduje zmiany poziomu tła. W obecności Ti zalecane korygowanie tła. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt