O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis żelaza

Żelazo  Fe

Liczba atomowa: 26
Masa atomowa: 55.847
 

Fe - lampy katodowe HCL  Fe - lampy katodowe HCL

    wzorce Fe do techniki AAS wzorce Fe do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie żelaza

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

248.3

0.2

0.1-9

0.05

0.005

372

0.2

0.9-80

0.45

386

0.2

2-145

0.8

392

0.2

30-2700

15

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:
Popularne kwasy, Ni, Co, Cu i siarczany powodują niewielkie zmniejszenie czułości. Interferencje te zależą od składu płomienia i zmniejszają się w płomieniu utleniającym.
Kwas cytrynowy może zmniejszyć czułość nawet o 50%.
Interferencje od kwasów organicznych (w tym cytrynowego) można wyeliminować przez dodatek kwasu fosforowego. W tym przypadku krytycznym parametrem może być wysokość palnika względem wiązki, a stechiometria płomienia ma znaczenie drugorzędne.
Obecność Si w próbce obniża poziom sygnału dla Fe. Dodatek CaCl2 na poziomie kilku tysięcy ppm zmniejsza inerferencje od Si.
Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) możliwe interferencje spektralne dla linii Fe 248.3 nm od sąsiadujacych (+/- 0.1 nm) słabych linii Ni, Co, Cr i Mn (zmniejszenie liniowości krzywej k.). Przy oznaczeniach Fe w matrycy zawierającej znaczne ilości Co należy wybrać inną linię Fe (inną niż 248.3 nm).

 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie żelaza

 

    

 Linia emisyjna:

    372 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie żelaza


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.075 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    750 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    1 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.9 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie żelaza

 Linia emisyjna:

    259.94 nm (jonowa)  (238.204 nm)  (239.562 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.6 (0.7) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów NO wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Kobalt wpływa na poziom tła. Możliwe interferencje od dysprozu i rutenu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt