O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis miedzi

Miedź  Cu

Liczba atomowa: 29
Masa atomowa: 63.546
 

Cu - lampy katodowe HCL  Cu - lampy katodowe HCL

    wzorce Cu do techniki AAS wzorce Cu do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie miedzi

 Prąd lampy: 

    3 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

324.7

0.5

0.02-5

0.025

0.001

327.4

0.5

0.04-10

0.05

217.9

0.2

0.12-30

0.16

222.6

1

0.7-180

1

249.2

0.5

3-730

4

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) zawierającej Mn możliwe interferencje spektralne na liniach 324.7 nm i 327.4 nm od sąsiadujacej słabej linii Mn (zmniejszenie liniowości krzywej k.).

 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie miedzi

 

    

 Linia emisyjna:

    327.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie miedzi


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    2.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.125 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    600 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    1.1 T

 Masa charakterystyczna: 

    2 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie miedzi

 Linia emisyjna:

    324.754 nm (atomowa)  (327.396 nm)  (224.7 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.7 (0.9) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów OH wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Bezpośrednie interferencje od linii chromu. Możliwe interferencje od tulu, niobu i hafnu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt