O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis chromu

Chrom  Cr

Liczba atomowa: 24
Masa atomowa: 51.996
 

Cr - lampy katodowe HCL  Cr - lampy katodowe HCL

    wzorce Cr do techniki AAS wzorce Cr do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie chromu

 Prąd lampy: 

    6 mA

 Prąd super-lampy: 

    25 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-powietrze - silnie redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

357.9

0.2

0.06-10

0.05

0.003

359.3

0.2

0.07-20

0.09

360.5

0.2

0.12-30

0.1

425.4

0.2

0.14-40

0.17

428.9

0.2

0.24-60

0.35

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:
Wszelkie pomiary testowe, wstępne oraz opracowanie metody oznaczania powinny uwzględniać optymalizację składu płomienia. Do większości oznaczeń zalecany jest płomień silnie redukujący, intensywnie żółty, o przepływie acetylenu przekraczającym 2 l/min.
Dla wszystkich linii Cr w obszarze 350-370 nm działanie deuterowej korekcji tła może być mocno ograniczone. Należy kontrolować intensywność wiązki D2 i skuteczność działania korekcji tła. Dla linii Cr powyżej 400 nm deuterowa korekcja tła praktycznie nie działa.
Czułość oznaczeń zależy od stopia utlenienia chromu i jest różna dla Cr+3 i Cr+6. Należy kontrolować stopień utlenienia chromu we wzorcach i próbkach.
Fe i Ni, a również Co, Ba, Al, Na, Mg i Ca oraz fosforany zmniejszają czułość dla Cr (Fe, Ni i Co szczególnie w obecności kwasu nadchlorowego). Interferencje te silnie zależą od składu płomienia.
Dodanie do próbek i wzorców 1-2% NH4Cl umożliwia wyeliminowanie interferencji od Fe.
Interferencje od fosforanów można wyeliminować przez dodanie nadmiaru Ca.
Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) zawierającej Mn możliwe interferencje spektralne dla linii 357.9 nm od sąsiadujacej linii Mn 357.8 nm (zmniejszenie liniowości krzywej k.).

 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie chromu

 

    

 Linia emisyjna:

    425.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie chromu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1100 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.075 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    750 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.75 T

 Masa charakterystyczna: 

    1 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: PdCl3 + kw. askorbinowy - 1000 ppm chlorek palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5ul
 
 

ICP - oznaczanie chromu

 Linia emisyjna:

    283.563 nm (jonowa)  (267.716 nm)  (284.325 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1 (2) ppb

 Interferencje: 

    Bezpośrednie interferencje od linii wanadu i żelaza. Linia manganu jest słabo rozdzielona. Możliwe interferencje od platyny, uranu i wolframu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt