O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis kobaltu

Kobalt  Co

Liczba atomowa: 27
Masa atomowa: 58.9332
 

Co - lampy katodowe HCL  Co - lampy katodowe HCL

    wzorce Co do techniki AAS wzorce Co do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie kobaltu

 Prąd lampy: 

    6 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

240.7

0.2

0.08-9

0.05

0.004

304.4

0.2

2-180

1

346.6

0.2

5-450

2.3

347.4

0.2

10-900

4.3

391

0.2

30-27000

132

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie kobaltu

 

    

 Linia emisyjna:

    345.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie kobaltu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    4 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.2 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C (modyf. Mg)

 Temperatura atomizacji: 

    2400 °C

 Natężenie pola: 

    0.9 T

 Masa charakterystyczna: 

    3 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: Mg(NO3)2 - 0.3% azotan magnezowy, 5ul
 
 

ICP - oznaczanie kobaltu

 Linia emisyjna:

    228.616 nm (jonowa)  (238.892 nm)  (237.862 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.7 (1) ppb

 Interferencje: 

    Występuje tło strukturalne jonów NO wymagające optymalizacji parametrów pracy przyrządu. Nikiel wpływa na poziom tła. Możliwe interferencje od żelaza (wing overlap), tulu, wolframu i tantalu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt