O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis berylu

Beryl  Be

Liczba atomowa: 4
Masa atomowa: 9.01218
 

Be - lampy katodowe HCL  Be - lampy katodowe HCL

    wzorce Be do techniki AAS wzorce Be do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie berylu

 Prąd lampy: 

    6 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

234.9

0.5

0.02-5

0.015

0.001

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Obecność glinu (duże stężenia) wpływa znacząco na obniżenie czułości dla berylu; efekt ten można zminimalizować stosując dodatek HF (ok. 1%).
Obecność większych ilości krzemu i magnezu obniża sygnał absorbancji Be; w tym przypadku zalecane jest stosowanie dodatku 8-hydroksychinoliny.
Możliwe jest stosowanie szczeliny 0.2-0.7 nm.
Prąd lampy można zmieniać w zakresie 5-10 mA
OSTRZEŻENIE!! Beryl jest pierwiastkiem wyjątkowo toksycznym!
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie berylu

 

    

 Linia emisyjna:

    234.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie berylu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    900 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.035 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

     °C 

 Temperatura atomizacji: 

     °C

 Natężenie pola: 

     T

 Masa charakterystyczna: 

     pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie berylu

 Linia emisyjna:

    313.042 nm (jonowa)  (234.861 nm)  (313.107 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.1 (0.1) ppb

 Interferencje: 

    Obecność tła strukturalnego emitowanego przez jony OH wymaga optymalizacji parametrów pomiarowych. Linia wanadu jest słabo rozdzielona. Interferencje powodują również holm, niob, tytan i cer. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt