O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis boru

Bor  B

Liczba atomowa: 5
Masa atomowa: 10.81
 

B - lampy katodowe HCL  B - lampy katodowe HCL

    wzorce B do techniki AAS wzorce B do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie boru

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Prąd super-lampy: 

    30 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

249.8

0.2

10-1400

7.5

0.5

208.9

0.2

25-3300

18

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Brak doniesień o interferancjach dla boru. Płomień powinien być silnie redukujący (czerwony). Skład płomienia oraz wysokość wiązki nad palnikiem należy dokładnie zoptymalizować.
Z linią 249.773 nm sąsiaduje linia boru 249.678 nm, a z linią 208.959 - linia 208.893 nm. Intensywność linii sąsiadujących jest niemal dokładnie 2 razy niższa.
Wzorce mogą być przygotowane zarówno z czteroboranu sodowego jak i kwasu borowego. Zaleca się aby roztwory wzorcowe przechowywać w naczyniach polietylenowych(!).
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie boru

 

    

 Linia emisyjna:

    249.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie boru


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2900 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1000 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    50 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C (modyf. Mg)

 Temperatura atomizacji: 

    2700 °C

 Natężenie pola: 

    1.05 T

 Masa charakterystyczna: 

    620 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: Mg(NO3)2 - 0.3% azotan magnezowy, 5ul
 
 

ICP - oznaczanie boru

 Linia emisyjna:

    249.773 nm (atomowa)  (249.678 nm)  (208.959 nm)

 Granica wykrywalności: 

    0.5 (1) ppb

 Interferencje: 

    Linie Ta i Fe są słabo rozdzielone. Oznaczanie boru w matrycach zawierających Ta i Fe może być bardzo trudne. Interferencje moga spowodować również Ge, Co, W i Th. Przy analizach niskich stężeń boru należy przedłużyć czas płukania. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt