O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis arsenu

Arsen  As

Liczba atomowa: 33
Masa atomowa: 74.9216
 

As - lampy katodowe HCL  As - lampy katodowe HCL

    wzorce As do techniki AAS wzorce As do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie arsenu

 Prąd lampy: 

    8 mA

 Prąd super-lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - stechiometryczny

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Arsen można oznaczać techniką generacji wodorków

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

193.7

1

4-190

0.64

0.2

197.2

1

5-200

0.88

189

1

8-300

1.3

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   


   

AAS - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie arsenu

Stężenie charakterystyczne: 0.05 ppb

Granica wykrywalności: 0.05 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  nm   

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie arsenu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    300 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    6 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.3 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    750 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    1.1 T

 Masa charakterystyczna: 

    4.5 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: PdCl3 + hydroksyloamina - 1000 ppm PdCl3 + 0.4% hydroksyloamina (w sumie 5 ul)
 
 

ICP - oznaczanie arsenu

 Linia emisyjna:

    188.979 nm (atomowa)  (193.696 nm)  (228.812 nm)

 Granica wykrywalności: 

    6 (7) ppb

 Granica wykrywalności w technice generacji wodorków: 

    0.2 ppb

 Interferencje: 

    Linia chromu jest słabo rozdzielona. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt