O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis glinu

Glin  Al

Liczba atomowa: 13
Masa atomowa: 26.9815
 

Al - lampy katodowe HCL  Al - lampy katodowe HCL

    wzorce Al do techniki AAS wzorce Al do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie glinu

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd super-lampy: 

    25 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - słabo redukujący

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

396.2

0.5

0.6-110

0.55

0.03

309.3

0.5

0.6-135

0.55

308.2

0.5

0.8-160

0.7

237.3

0.5

3.2-580

2.8

236.7

0.5

4-725

3.8

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: Glin ulega w płomieniu acetylen-podtlenek azotu częściowej jonizacji (typowo ok. 14%). Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
Inne interferencje można skutecznie usunąć stosując chlorek lantanu (LaCl3).
W przypadku występowania wysokiego poziomu absorpcji niespecyficznej (tła) zalecana jest linia 309.3 nm.
UWAGA: linia Al 308.2 nm interferuje spektralnie z linią wanadu (308.21 nm).
Żelazo, tytan, fluoroborany oraz kwas octowy powodują zwiększenie absorbancji Al. Krzemiany obniżają sygnał Al.
Linia 237.3 nm może wymagać węższej szczeliny (0.2 nm).
Przy analizie większych zawartości Al można stosować linie 257.5 nm oraz 256.8 nm (szczelina 0.2 nm).
Linie 309.3 nm, 237.3 nm oraz 257.5 nm są w rzeczywistości dubletami.
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie glinu

 

    

 Linia emisyjna:

    396.2 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie glinu


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.25 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    850 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    1.1 T

 Masa charakterystyczna: 

    4.7 pg

 

    


 Modyfikator matrycy: Ca(NO3)2 -

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Mg(NO3)2 -
 
   Modyfikator matrycy (3): H3PO4 -
 
 
 

ICP - oznaczanie glinu

 Linia emisyjna:

    167.079 nm (jonowa)  (309.271 nm)  (308.215 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1 (2) ppb

 Interferencje: 

    Bezpośrednie interferencje od linii żelaza, ołowiu, wanadu i fosforu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt