O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbolu wybranego pierwiastka

najnowsza wersja: aplikacje

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. ozn. [ppb]

AAS kuweta zakr. roboczy [ppb] (linia 1)

     
         

opis srebra

Srebro  Ag

Liczba atomowa: 47
Masa atomowa: 107.868
 

Ag - lampy katodowe HCL  Ag - lampy katodowe HCL

    wzorce Ag do techniki AAS wzorce Ag do techniki AAS

 

AAS - Technika płomieniowa - oznaczanie srebra

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Prąd super-lampy: 

    15 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

328.1

0.5

0.04-5.5

0.03

0.002

338.3

0.5

0.08-11

0.06

 Stężenie wzorca:  ppm (ug/ml)        Linia:   nm   

UWAGI: linia Cu 327.4 nm interferuje spektralnie z linią srebra 328.1 nm. W przypadku stosowania lampy wielopierwiastkowej zawierającej Cu należy stosować szczelinę 0.2 nm. Dotyczy to np. lamp Cu-Ni-Ag (P528/628) i Cu-Fe-Ag (P550/P650)
Chlorki, bromki, jodki, jodany, chromiany, nadmanganiany i wolframiany przeszkadzają podczas oznaczania srebra (mogą wytrącać srebro z roztworu).
UWAGA: Związki srebra są wrażliwe na światło! Wzorce i próbki zawierające srebro należy przychowywać w naczyniach z ciemnego szkła. Wszystkie roztwory powinny zawierać kwas azotowy na poziomie 3-5% (typowo 5ml HNO3 do kolby 100ml).
 

AAS - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie srebra

 

    

 Linia emisyjna:

    328.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie srebra


 

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.9 pg

 Stężenie charakterystyczne (20ul): 

    0.045 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   ul   


Zeeman

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.6 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.6 pg

 

    


 
 

ICP - oznaczanie srebra

 Linia emisyjna:

    328.068 nm (atomowa)  (338.289 nm)  (243.779 nm)

 Granica wykrywalności: 

    1.5 (0.8) ppb

 Interferencje: 

    Możliwe interferencje od wanadu (wing overlap), terbu, toru, samaru, rodu, uranu i cyrkonu. 

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt